מק"ט שם מוצר מתח וולט מתאים לבדיקת מצברי בודק טעינה והתנעה למערכת יצרן
3172 בודק מצברים דיגיטלי - BT400 1212V24V וגם 12VDHC
3173 בודק מצברים דיגיטלי - RT003 126V וגם 12V24V וגם 12VDHC
3174 בודק מצברים דיגיטלי - BT2010 126V וגם 12V24V וגם 12VDHC